GYÖNGYÖSI

Várostérség Fejlesztő Kft.

Gyöngyös város választópolgárai egy jól működő és jól prosperáló város megvalósítását várják el a mindenkori önkormányzattól és azt szeretnék, hogy Gyöngyös egy olyan élhető, szerethető és élettel teli város legyen, amire méltán lehetnek büszkék annak lakói.Gyöngyös Város Képviselő-testülete a 152/2015. (V.28.) számú határozatával létrehozta a 100% önkormányzati tulajdonú cégként működő Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft-t.

A Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. fő funkciója, hogy összefogja és hasznosítja azt a szakmai és kapcsolati tőkét, ami a város fejlődését szolgáló projektek kidolgozásához és hatékony kivitelezéséhez szükséges. Ezek során a cég az Önkormányzat nevében és képviseletében jár el, közvetlenül a városfejlesztésért és kormányzati kapcsolatokért felelős alpolgármester felügyelete mellett. A névválasztás indoka az volt, hogy a cég neve markánsan utaljon arra, hogy a Kft. célja nem csupán Gyöngyös város, hanem a várostérség egésze tekintetében előnyös gazdasági, társadalmi, infrastrukturális és közszolgáltatási fejlesztési projektek megvalósítása.

A Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. célkitűzései. A Gyöngyös város számára elnyerhető fejlesztési források felkutatása és minél teljesebb kiaknázása a hatékony kormányzati együttműködés révén. Korszerű és szakszerű városfejlesztési koncepciók kidolgozásával kísérletet tenni a város lemaradásának megállítására, stabil működtetésére és dinamikus fejlődésére. 100%-os önkormányzati tulajdonú cégként, Gyöngyös érdekeinek képviselete a város, illetve annak térségét érintő megyei, illetve központi beruházások kapcsán. Egy markáns városarculat kiépítése és tartalommal való megtöltése. Ennek érdekében együttműködés és koordinálás azokkal a szervezetekkel, piaci szereplőkkel és Gyöngyös Város tulajdonában lévő más gazdasági társaságokkal, amelyek tevékenysége érinti, formálja Gyöngyös és a várostérség arculatának kialakítását. Hatékony városmarketing eszközökkel vonzó várossá tenni Gyöngyöst, mind a letelepülni szándékozók, mind pedig a turisták szemében.

Tudatosítani az emberekben, hogy Gyöngyös egy természet közeli, egyedi fekvésű, kényelmes és lakható város, a Mátra fővárosa. Gyöngyös és a várostérség közösségi kezdeményezéseinek felkarolására és a fejlesztések elősegítése. Kulturális értékmentés, értékőrzés, örökségvédelem, valamint új helyi értékek teremtése.

Munkahelyteremtő és gazdaságélénkítő projektek kidolgozása és kivitelezése. A város gazdaságának élénkítése érdekében a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, kezelése, hasznosítása. Városrészek-rehabilitációja, városi zöldterületek megújítása. Városunk megkopott jó hírének visszaállítása mind a lakosság, mind az üzleti élet, mind pedig a fejlesztési források odaítélőinek szemében.