GYÖNGYÖSI

Várostérség Fejlesztő Kft.

A gyöngyösi volt laktanyaterületek rehabilitációja.

Magyarország Kormánya a Partnerségi megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelem és az erőforrásfelhasználás hatékonyságának előmozdítását. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a városi barnamezős területinek környezettudatos átalakítása, vállalkozási tevékenységeket ösztönző és a népességmegtartó településfejlesztés beavatkozás megvalósítása érdekében a városi barnamezős területek megújítása érdekében felhívást tett közzé 2016 januárjában. Gyöngyös Város Önkormányzata 2016. május 23- án támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás keretén belül a „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívásra. A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának 2017. június 13-án kelt levelében a projektet 569 998 200 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt keretén belül megvalósul az Önkormányzati tulajdonban lévő barnamezős terület és épületállomány klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő rehabilitációja. Ezzel a régi laktanya területének hasznosítása megvalósul a gazdaságélénkítési, a sport és a rekreációs tevékenységek kiszolgálásával. A projekt keretében „Aktív Ház” kerül kialakításra, amely sportolók és a lakosság számára egyaránt nyújt sportolási és rekreációs szolgáltatásokat. A megújuló épületben lehetőség nyílik továbbá előadások megtartására, illetve kialakításra kerül egy sporttörténeti kiállítás is. A projekt része a terület tágabb környezetében a közművek kiépítése, felújítása, zöldfelület-fejlesztés és útépítés. A területen elhelyezkedő romos épület lebontása megtörténik, ennek helyén a növényfelület rekonstrukciója és parkosítás valósul meg. A beavatkozás lehetővé teszi, hogy a város központjához közvetlenül csatlakozó terület bekapcsolódhasson a város vérkeringésébe, egy eddig szétszórt gazdasági és közösségi gócpontokból álló terület egységessé váljon.

Önkormányzati tulajdonú Mátra Művelődési Központ energetikai korszerűsítése.

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A célok elérése érdekében 2016 márciusában felhívást tett közzé az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával. Gyöngyös Város Önkormányzata 2016. július 12.-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-3.2.1-15-HE1 felhívás keretén belül, az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra. A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának 2017. május 4-én kelt levelében a projektet 230 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt által megvalósul az épületben a külső oldali hőszigetelése, valamint a lapostetőknél a hőszigetelés és a külső nyílászárók cseréje. Az épület színháztermének szellőzése és klimatizálása megoldódik. A színházterem fölötti lapostetőn napelemek elhelyezésére kerül sor. A megvalósuló projekt keretében a tevékenységek 100 %-os támogatása mellett megvalósulhat a Mátra Művelődési Központ energetikai és hőtechnikai korszerűsítése, ez a fejlesztés a látogatók kényelmesebb, komfortosabb kiszolgálását teszi lehetővé.

Gyöngyös észak-nyugati városrész városrehabilitációja helyi szintű komplex programok megvalósításával.

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szegénység elleni sikeres küzdelmet. A cél elérése érdekében 2016. januárban felhívást jelent meg a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése érdekében. Gyöngyös Város Önkormányzata 2016. április 18-án, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel konzorciumban pályázatot nyújtott be a TOP-5.2.1-15-HE1 felhívás keretén belül, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyös városában” címmel. A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának 2017. május 4-én kelt levelében a projektet 178 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt keretén belül olyan tevékenységek valósulhatnak meg, melyek hosszú távon biztosítják az észak-nyugati városrész városrehabilitációra kijelölt akcióterületén az integráció támogatását. A konzorciumban megvalósuló projekt keretében a tevékenységek 100 %-os támogatása mellett megvalósulhatnak a közösségfejlesztési, folyamatos szociális munkával kapcsolatos, foglalkoztatást elősegítő, gyermekkori és formális oktatáson kívüli, egészségügyi, szolgáltatásokhoz való hozzáférést segítő, közbiztonságot javító programok.

Gyöngyös kiemelkedő kulturális, vallásturisztikai értékeire épülő fenntartható turizmus fejlesztés.

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztést. A cél elérése érdekében 2016.januárban felhívás jelent meg a térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztéseik megvalósítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása érdekében. Gyöngyös Város Önkormányzata 2016. május 5.-én a Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébániával konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.1-15-HE1 felhívás keretein belül, a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra. A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságának 2017. május 4-én kelt levelében a projektet 492 001 950 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt keretén belül a kulturális és aktív turizmus együttes fejlesztésének lehetősége a meglévő Gyöngyös-Mátrafüred kerékpárút felújításával és a belvárosi szakasz kiépítésével válik lehetővé. A kerékpárút a Szent Bertalan templomhoz vezet, amely a kerékpáros kirándulókat/túrázókat a belvárosba, egyúttal a kialakított látványossághoz irányítja. A konzorciumban megvalósuló projekt keretében a tevékenységek 100 %-os támogatása mellett megvalósulhat a Gyöngyös-Mátrafüred közötti kerékpárút, amely a gyöngyösi Szent Bertalan templom, mátrafüredi Keresztelő Szent János templom összeköttetését, valamint a Mária út mátrafüredi kapcsolatának erősítését szolgálja. A Szent Bertalan templom toronysisakjainak rekonstrukciója, a templom déli tornyában kialakítandó látványlift, kiállítás és kilátó, valamint a jegypénztár, ajándéktárgy árusítás, továbbá vonzó látványosságok, mint a kincstár, a lapidárium, a Ferences templom, a kolostora és a könyvtár együttesen ajánlhatók a városba látogatók figyelmébe.