GYÖNGYÖSI

Várostérség Fejlesztő Kft.

Reklám, arculat, városmarketing

A Kft vállalt feladata Gyöngyös város reklámvagyonával gazdálkodva olyan folyamatokat elindítása amelyek hosszabb távon elősegítik a város egységes arculatának kialakítását, illetve erre épülve olyan városmarketing-eszközök bevezetését segítik elő, amelyek a város versenyképeségének javulását eredményezi.

Egységes arculat

A jó arculat támogatja tevékenységünket, bizalmat épít és megkülönböztet, alkalmas arra, hogy bizalmat ébresszen az érdeklődőkben, fontos szerepe van abban, hogy a számos ajánlat közül kiemelje a Kft-t, a városunkat. A jó arculat megragad, elraktározódik, könnyen azonosíthatóvá teszi tulajdonosát. Olyan, mint egy kirakós játék, ahol az egyes arculati elemekből áll össze végül a teljes kép. A jó arculat egységes, egymáshoz pontosan illeszkedő, egymást kiegészítő elemekből áll. Ha bármelyik darab nem illik a többihez, a kép már nem lesz tökéletes, aki ránéz nem egy harmonikus egységet lát.

A megfogalmazott célok érdekében a következő lépésekre van szükség!

  Helyzetértékelés:

 • a) a város reklámvagyonának felmérése,
 • b) hasznosítási lehetőségek felkutatása.

  Stratégia kialakítása:

 • a) célok meghatározása (rövid, közép, hosszú),
 • b) az elvárt jövőkép elemeinek meghatározása,
 • c) a város reklámkoncepciójának kidolgozása, elfogadása.

  A célhoz vezető úton alkalmazott eszközök:

 • a) egységes városarculati kézikönyv összeállítása,
 • b) a kézikönyv alapján a városarculat megtervezése,
 • c) a városkép fokozatos átalakítása.

Mindenki marketinges, aki hírét viszi a városnak

Minden, a városban élő, tevékenykedő személy vagy szervezet formálója a városról kialakított képnek, valaki csak a mindennapi cselekedeteivel, valaki pedig tudatos munkával. A városmarketing célja, hogy az utóbbi tudatosság jelenjen meg minél több szinten. Ez akkor sikeres, ha a különböző szinteken történő marketing egy irányba mutat, azonos célokat fogalmaz meg, és a közös munkának van koordinátora, aki kialakítja a stratégiát, és irányítja a település érdekében történő marketingtevékenységeket.

Akciói, eszközei akkor hatásosak, ha a helyi szereplők nem tudatos magatartására is hatnak, és azt hosszú távon a kedvező irányba formálják.

Összehangolt marketing stratégiára van szükség, melyek nem egymásnak ellentmondó célokat fogalmaznak meg. Fontos hangsúlyozni: egy város nem lehet sikeres, gazdaságilag eredményes akkor, ha az a térség, ahol elhelyezkedik, nem erősíti a törekvéseit, nem biztosít szélesebb értelemben vett kereteket, támogatást számára, s nincsenek a szomszédban partnerei a megnyíló lehetőségek kihasználására. Fordítva is igaz, hogy egy térség felemelkedése csak településeinek együttes eredményeire épülhet.

A településmarketing megvalósítása egy összetett, több lépésből álló folyamat. Az általunk végzett marketing csak akkor lehet sikeres, ha tevékenységünket integrált rendszer alapján alakítjuk ki, hiszen csak így tudjuk meghatározni azt, hogy valójában milyen terméket, kinek, és milyen módon szeretnénk eladni.

Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. gondozásában lévő reklámfelületek

Ide kattintva megtekintheti a térképet!